Gwarancja i reklamacje

Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie Medactive24.pl posiadają 12 miesięczną gwarancję od daty zakupu. Nieliczne towary posiadają inny termin gwarancji i jest to ujęte na karcie produktu.

Reklamacja rozpatrywana jest na podstawie dostarczonych dokumentów:

  • protokół reklamacyjny z danymi klienta wraz nr telefonu, nr zamówienia i opisem usterki
  • skan dowodu zakupu

Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt na swój koszt, pod adres:

Medactive Joanna Zamożniewicz
ul. Żelazna 9 lok. U1
15-297 Białystok

Zwrot

Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

Klient chcący odstąpić od umowy zobowiązany jest dostarczyć zwracany produkt na swój koszt, pod adres:

Medactive Joanna Zamożniewicz
ul. Żelazna 9 lok. U1
15-297 Białystok

W momencie dostarczenia zakupionego przedmiotu prosimy o sprawdzenie jego stanu. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków prosimy o zgłoszenie kurierowi tego faktu oraz prosimy o sporządzenie protokołu szkody i pozostawienie Państwu jego kopii. Protokół najlepiej spisać w dniu otrzymania dostawy. Po spisaniu protokołu prosimy o kontakt z naszą firmą.

Produkt dodany do ulubionych